Ngữ pháp N3 ~なかなか~Mãi mà chưa, mãi mà không ~

Ngữ pháp N3 ~なかなか~Mãi mà chưa, mãi mà không ~

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

2506 Lượt xem