Ngữ pháp N3 ~になれる Trở thành, trở nên

Ngữ pháp N3 ~になれる Trở thành, trở nên

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

2005 Lượt xem