Ngữ pháp N3 ~のような~ giống như ~, như là ~

Ngữ pháp N3 ~のような~  giống như ~, như là ~

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

18:02:17, 24-11-2015
4541 Lượt xem