Ngữ Pháp N3 ~ば~ほど~ Càng …..thì càng

Ngữ Pháp N3 ~ば~ほど~  Càng …..thì càng

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/