Ngữ pháp N3 ~ふり~(~振り)Giả vờ, giả bộ, bắt chước….

Ngữ pháp N3 ~ふり~(~振り)Giả vờ, giả bộ, bắt chước….

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

21:40:28, 24-11-2015
2524 Lượt xem