Ngữ pháp N3 ~まま~ Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng

Ngữ pháp N3 ~まま~ Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

2259 Lượt xem