Ngữ pháp tiếng Nhật ~ついでに

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

~ついでにNhân tiện; tiện thể

Các ví dụ:

JLPT N3 文法: A ついでに B

 

Học tiếng Nhật

2862 Lượt xem