Ngữ pháp tiếng Nhật ~ついでに

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

~ついでにNhân tiện; tiện thể

Các ví dụ:

JLPT N3 文法: A ついでに B

 

Học tiếng Nhật

10:07:55, 13-11-2014
4220 Lượt xem