Ngữ pháp tiếng Nhật “Cách sử dụng trợ từ で”

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp Cách sử dụng trợ từ

 

1. Nơi diễn ra hành động: Nó chỉ ra nơi mà hành động được diễn ra.

2. Phương tiện: Nó chỉ ra cách thức,phương tiện hay dụng cụ thực hiện công việc.

3. Tổng số: Nó dược đặt sau số từ,thời gian hay số lượn tiền bạc,phạm vi.

4. Phạm vi,tầm mức:

5. Giới hạn thời gian:Nó chỉ ra khoảng thời gian cho hành động diễn ra.

6. Chất liệu:Nó chỉ ra chất cấu thành sự vật.

7. Giá yêu cầu:

8. Nguyên nhân:Nó chỉ ra một lý do bất thường hay động cơ của hành động hay sự việc xảy ra.

 

 Học tiếng Nhật Bản

16:31:28, 24-11-2014
21631 Lượt xem