Ngữ pháp tiếng Nhật “Danh từ hóa “

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật “Danh từ hóa động từ”

 

*Các động từ hoặc các mệnh đề có thể được danh từ hóa, hoặc được tạo thành danh từ, bằng cách sử dụng no hoặc koto ngay phía sau. Lưu ý rằng koto thì trang trọng hơn và có thể được dùng làm vị ngữ: no ít được trang trọng và không thể được dùng ở vị trí vị ngữ.

Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

17:02:52, 15-11-2014
9982 Lượt xem