Ngữ pháp tiếng Nhật “Thì chưa hoàn thành”

Học tiếng Nhật – Ngữ pháp tiếng Nhật chia động từ và tính từ “Thì chưa hoàn thành”

Trong tiếng Nhật, thể động từ cơ bản nhất là ở thì chưa hoàn thành. Nó khá tương đồng với thì hiện tại và tương lai của chúng ta, còn được gọi là “thì không quá khứ”. Thể chưa hoàn thành của một động từ giống với thể từ điển (được dùng làm đề mục) và không cần phải chia.

Ví dụ: Với động từ する (làm):

Trong các tình huống, các mẫu trên của thì chưa hoàn thành không thể dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra như: “Tôi hiện đang mua sắm”. Đúng hơn, nó chỉ có thể dùng để diễn tả thói quen và những hành động khác được cho là sẽ tiếp tục trong tương lai. Nếu muốn thể hiện như câu trên, ta phải dùng thể ている.

Dạy tiếng Nhật Bản

16:42:02, 21-11-2014
4395 Lượt xem