[Ngữ pháp tiếng Nhật] – Trạng từ tượng Hình, tượng thanh ( 01 – 04)

1. Trạng từ  いらいら (ira ira)

2.  Trạng từ むかむか (mukamuka)  

3.  Trạng từ うんざり (unzari)

4. Trạng từ うっとり(uttori)

Học tiếng Nhật Bản

10:19:03, 17-09-2014
7021 Lượt xem