[Tiếng Nhật giao tiếp] – Nói “Lóng” trong tiếng Nhật

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Nói “Lóng” trong tiếng Nhật

Ngôn ngữ xấu không thâm nhập vào ngôn ngữ của người Nhật với mức độ nhiều bằng tiếng Anh. Thêm vào đó, những từ chửi thề này ít phong phú và đa dạng như trong tiếng Anh. Thế nhưng những từ dưới đây có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngôn ngữ và con người Nhật hơn là trong tiếng Anh. Vì vậy hãy cẩn thận khi dùng chúng!

 

 Hỗ trợ học Hán Tự

21:15:34, 20-09-2014
45761 Lượt xem