Phân biệt từ tiếng Nhật: Cách phát âm giống / ý nghĩa khác

Học tiếng Nhật – Từ vựng giao tiếp tiếng Nhật “Cách phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau”

*Các từ sau đây có cácg phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau. Lưu ý rằng chúng là các từ đồng âm dị nghĩa. Mặc dù các cách viết kiểu romaji và hirugana là giống nhau, nhưng các ký tự kanji hay các ký tự tiếng Nhật khác thì khác nhau đó là lý do vì sao chúng ta phải biết kanji

 Hỗ trợ học Hán Tự

16:09:08, 21-11-2014
5944 Lượt xem