Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

 Dạy tiếng Nhật Bản

7005 Lượt xem