Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu” | Dạy Tiếng Nhật Bản

Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

 Dạy tiếng Nhật Bản

6487 Lượt xem