Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

Phó từ tiếng Nhật: Phó từ “1 kyuu”

 Dạy tiếng Nhật Bản

18:34:33, 19-08-2014
7844 Lượt xem