Tên các quốc gia bằng tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật

 

Luyện tập Katakana bằng cách Học tên Quốc gia

  

 

 

18:36:52, 07-11-2014
15844 Lượt xem