Jlpt

Nhiều bạn học tiếng Nhật thường cứ hỏi là trung tâm này có bằng không, trung tâm kia có bằng không? Nhưng theo tôi các bằng cấp hay chứng chỉ đó có giá trị cũng thấp vì khi nộp vào các công ty Nhật nó đâu có biết. Nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học mà thì n3,n2 còn không đậu nữa đó.

thi nang luc nhat ngu topj

Điểm nổi bật của kỳ thi năng lực tiếng Nhật TOPJ là tiếng Nhật chuyên nghiệp (Professional Japanese) và tiếng Nhật thực dụng (Practical Japanese). Coi đây là một công cụ giao tiếp tiếng Nhật (Japanese Commmunication Tool), TOPJ coi trọng phần thi nghe hiểu và mở rộng phạm vi đến các câu hỏi khó trong phần nghe – đọc hiểu.

nat-test-ky-thi-nang-luc-nhat-ngu

Nhiều bạn học tiếng Nhật thường chỉ chú tâm vào các kỳ thi JLPT mỗi năm 2 lần vào tháng 7 và tháng 12. Thế nhưng ngoài JLPT chúng ta còn có Nat Test (Japanese Nat Test).
Điểm lợi của Nat Test là gì?