[Tiếng Nhật chuyên ngành] – Ngành Y “Bộ phận cơ quan nội tạng”

Học tiếng Nhật Bản – Tiếng Nhật chuyên ngành Y ” Cơ quan nội tạng”

 Dạy tiếng Nhật Bản

3203 Lượt xem