[Tiếng Nhật giao tiếp] – Arigatoo gozaimashita “Cảm ơn”

Cách dùng: ありがとう ございました。 Arigatoo gozaimashita : Cảm ơn

- Khi một người nào đó đã dành 1 khoảng thời gian nhất định để làm việc gì đó cho bạn, hãy sử dụng câu này để bày tỏ sự cảm ơn trực tiếp người đó, chẳng hạn như khi ai đó đến sân bay đón bạn, hay sau khi ban phát biểu ..v…v… để thể ý cảm tạ người nghe, nên dùng câu này sau khi đọc diễn văn

Tìm hiểu văn hóa giao tiếp của Nhật

 

Học tiếng Nhật Bản

23:31:01, 30-09-2014
9512 Lượt xem