[Tiếng Nhật giao tiếp] – Cách chào “Sayoonara” tạm biệt!

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Cách chào “Sayoonara” tạm biệt!

*Được dùng khi:

  • Sau khi chia tay có 1 khoảng thời gian không gặp mặt thì dùng “さようなら。Sayoonara” hay ngắn gọn hơn “さよなら。Sayonara”
  • Lúc sắp chia tay, có thể gặp lại nữa thì dùng “では、 また。 Dewa mata ” hay ngắn gọn “じゃ、 また。 ya (zya hay jya), mata” ; “じゃね yane”
  • Lúc đứng dậy chào chủ nhà dùng ” 失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu “
  • Lúc gác điện thoại thì “失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu”
  • Lúc chia tay người quen vào buổi tối thì dùng ” お休みなさい (おやすみなさい)Oyasumi nasai ” hay ngắn gọn là “おやすみ oyasumi” chúc ngủ ngon

*Chú ý:

Ngoại trừ “失礼します (しつれいします) Shitsurei shimasu” cách trả lời các câu tam biệt khác hầu hết là nói lại câu người nói trước, nhưng cần chú ý mức độ khách sáo

*Ví dụ:

Hỗ trợ học Hán tự

20:09:34, 22-09-2014
32 Lượt xem