[Tiếng Nhật giao tiếp] – Câu giao tiếp “Sumimasen”

すみません。Sumimasen : Xin lỗi, làm phiền, cảm ơn

Dùng khi:

Lưu ý:

Ví dụ:

Tìm hiểu văn hoá giao tiếp ở Nhật

Hỗ trợ học Hán Tự

02:52:34, 25-09-2014
4259 Lượt xem