[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Lần đầu được gặp anh/chị” | Dạy Tiếng Nhật Bản

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Lần đầu được gặp anh/chị”

Học tiếng Nhật – Hội thoại tiếng Nhật chủ đề “Lần đầu được gặp anh/chị/ông/bà” (Tại buổi chiêu đãi) 

 

 

Học tiếng Nhật Bản

4431 Lượt xem