[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Lần đầu được gặp anh/chị”

Học tiếng Nhật – Hội thoại tiếng Nhật chủ đề “Lần đầu được gặp anh/chị/ông/bà” (Tại buổi chiêu đãi) 

 

 

Học tiếng Nhật Bản

15:21:25, 09-01-2015
6024 Lượt xem