[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Tháng”

Học tiếng Nhật Bản – Tiếng Nhật giao tiếp chủ đề “Tháng”

Tháng giêng 一月ichigatsu
Tháng hai 二月nigatsu
Tháng ba 三月sangatsu
Tháng tư 四月shigatsu
Tháng năm 五月gogatsu
Tháng sáu 六月rokugatsu
Đó là sáu tháng. これで六ヶ月です。kore de roku kagetsu desu
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, 一月、二月、三月ichigatsu , nigatsu , sangatsu
Tháng tư, tháng năm và tháng sáu. 四月、五月と六月。shigatsu , gogatsu to rokugatsu
Tháng bảy 七月shichigatsu
Tháng tám 八月hachigatsu
Tháng chín 九月kugatsu
Tháng mười 十月juugatsu
Tháng mười một 十一月juuichigatsu
Tháng mười hai 十二月juunigatsu
Đó cũng là sáu tháng. これも六ヶ月です。kore mo roku kagetsu desu
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, 七月、八月、九月、shichigatsu , hachigatsu , kugatsu ,
Tháng mười, tháng mười một và tháng mười hai. 十月、十一月と十二月。juugatsu , juuichigatsu to juunigatsu

 

Học tiếng Nhật Bản

15:31:55, 11-01-2015
2997 Lượt xem