[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Bảo tàng mỹ thuật”

Học tiếng Nhật Bản giao tiếp chủ đề “Bảo tàng mỹ thuật”

Kanji

Kana

Romaji

Tiếng Việt

Từ vựng:

 

 Học tiếng Nhật Bản

21:10:59, 26-01-2015
281 Lượt xem