[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Cách mua hàng”

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Cách mua hàng”

Cách nói số tiền:

 Hỗ trợ học Hán Tự

15:49:29, 14-09-2014
4075 Lượt xem