[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Tuổi sinh nhật”

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Tuổi sinh nhật”

Trong bài này, anh Suzuki hỏi anh Miller về tuổi của anh ấy và hỏi Mary về bố mẹ của cô ấy.

Yota:

 • Miraa-san wa nansai desu ka?
 • Bạn bao nhiêu tuổi, Miller?

Jason:

 • Jyuu-nana-sai desu. Suzuki-san wa.
 • Mình 17 tuổi. Còn bạn bao nhiêu tuổi?

Yota:

 • Jyuu-kyuu-sai desu. Kinoo wa tanjoobi deshita.
 • Mình 19 tuổi. Hôm qua là sinh nhật của mình.

Jason:

 • Soo desu ka. Omedetoo gozaimasu.
 • Ồ, vậy à. Chúc mừng sinh nhật.

Yota:

 • Arigatoo. Miraa-san no otoo-san to okaa-san wa ogenki desu ka?
 • Cảm ơn. Bố mẹ bạn vẫn khỏe cả chứ?

Jason:

 • Hai, genki desu.
 • Vâng, họ đều ổn cả.

Yota:

 • Mearii-san, otoo-san to okaa-san wa doko desu ka?
 • Mary, bố mẹ bạn đâu rồi?

Mary:

 • Meruborun desu.
 • Họ sống ở Melbourne.

Yota:

 • Oshigoto wa nan desu ka?
 • Họ làm nghề gì vậy?

Mary:

 • Chichi wa kaisha-in de, haha wa kookoo no kyooshi desu.
 • Bố tôi là doanh nhân còn mẹ tôi là một giáo viên trung học.

Yota:

 • Aa, sensei desu ka?
 • Ồ, một giáo viên?

Mary:

 • Hai, rekishi no sensei desu.
 • Vâng, mẹ tôi là giáo viên lịch sử.

Học tiếng Nhật Bản

09:44:40, 23-09-2014
4117 Lượt xem