[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại và những biểu hiện ngôn ngữ (p4)

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại và những biểu hiện ngôn ngữ (p4)

  • Nhóm I: 敬語表現 (Kính ngữ, dùng khi nói với giáo viên, khách hàng, người ngoài (gia đình, công ty), cấp trên)
  • Nhóm II: 普通の言い方 (Cách nói hàng ngày, nói với đồng nghiệp, người ngang hàng hoặc chỉ nhỉnh hơn mình 1 chút về trình độ)
  • Nhóm III: 友達言葉 (nói với bạn bè thân thiết, người trong gia đình, người dưới mình)

Hỗ trợ học Hán Tự

20:14:24, 25-09-2014
3474 Lượt xem