[Tiếng Nhật giao tiếp] – Ngôn ngữ “nói chuyện tự nhiên”

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Ngôn ngữ “nói chuyện tự nhiên”

** Ở trên là các từ dùng trong ngôn ngữ nói của tiếng Nhật và cách nói tiếng Việt tương đương. Ngôn ngữ nói là cách diễn đạt tự nhiên, biểu đạt được thái độ, tâm trạng người nói hay mối quan hệ giữa người nói và người nghe.

Ví dụ: Hai câu sau diễn đạt cùng một ý nghĩa:

*Nhưng các bạn có thể thấy là cách nói (1) là cách nói “cứng”, hầu như chỉ dùng trong văn bản tường trình, v.v… còn cách (2) là cách nói suồng sã, thân mật giữa hai người bạn.

*Do đó, nếu bạn hiểu các từ ngữ dùng trong ngôn ngữ nói của tiếng Nhật thì bạn có thể áp dụng để nói một cách văn chương hơn, hay đơn giản là sử dụng được các cách nói phù hợp trong các tình huống cụ thể. Bài này nhằm giúp các bạn hiểu và sử dụng được cách nói chuyện tự nhiên trong tiếng Nhật.

Hỗ trợ học Hán Tự

17:32:36, 21-09-2014
5848 Lượt xem