[Tiếng Nhật giao tiếp] – Những “lý do” thuyết phục thú vị

Dùng khi đi muộn vì bạn “Say quá” để thuyết phục:

Dùng khi bị phát hiện “bắt cá hai tay” hoặc “lăng nhăng khi đã có bạn gái”:

 Hỗ trợ học Hán Tự

11:33:16, 21-09-2014
11196 Lượt xem