[Tiếng nhật giao tiếp] – “Phân nhóm” giao tiếp dễ dàng (p2)

[Tiếng nhật giao tiếp] – “Phân nhóm” giao tiếp dễ dàng (p2)

Nhóm I: 敬語表現 (Kính ngữ, dùng khi nói với giáo viên, khách hàng, người ngoài (gia đình, công ty), cấp trên)
Nhóm II: 普通の言い方 (Cách nói hàng ngày, nói với đồng nghiệp, người ngang hàng hoặc chỉ nhỉnh hơn mình 1 chút về trình độ)
Nhóm III: 友達言葉 (nói với bạn bè thân thiết, người trong gia đình, người dưới mình)

 Hỗ trợ học Hán Tự

20:52:44, 19-09-2014
3186 Lượt xem