[Tiếng Nhật qua video] – Bài hát tiếng nhật cảm động nhất của Sakura 桜

Học tiếng Nhật Bản qua bài hát  tiếng nhật cảm động nhất mà tôi từng nghe Sakura 桜 

08:31:15, 15-01-2015
8140 Lượt xem