Khóa học: Tiếng Nhật tổng quát

Trình độ N5

Lớp học:  Sơ cấp 1

 • Giáo trình: Minnanihongo I
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Sơ cấp 2

 • Giáo trình: Minnanihongo I
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Sơ cấp 3

 • Giáo trình: Minnanihongo I
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Trình độ N4

Lớp học:  Trung cấp 1

 • Giáo trình: Minnanihongo II
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Trung cấp 2

 • Giáo trình: Minnanihongo II
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Lớp học:  Trung cấp 3

 • Giáo trình: Minnanihongo II
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  700,000

Trình độ N3

Lớp học:  Cao cấp 1

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  800,000

Lớp học:  Cao cấp 2

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi
 • Học phí (VNĐ):  800,000

Trình độ N2

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 20 buổi
 • Học phí (VNĐ):  1,500,000

Trình độ N1

 • Giáo trình: Dạy Tiếng Nhật Bản (trung tâm)
 • Thời gian học (90 phút/buổi) : 20 buổi
 • Học phí (VNĐ):  1,700,000

Tham khảo lịch khai giảng: http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Dạy Tiếng Nhật Bản

18:17:48, 24-09-2014
4773 Lượt xem