Tính từ đuôi い 

Học tiếng Nhật Bản

 

Học tiếng Nhật qua từ vựng

 

Học tiếng Nhật qua tính từ đuôi い

Tính từ đuôi ~しい

 

Tính từ ngắn đuôi ~い

 

 

06:51:48, 16-12-2014
7853 Lượt xem