Tính từ đuôi Na trong tiếng Nhật

Tính từ đuôi Na trong tiếng Nhật

tính từ đuôi na 1 tính từ đuôi na 2

 

02:00:00, 30-09-2016
12325 Lượt xem