Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: Phần 2

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật

21_~たものだ 21_Thường hay…
22_~たて 22_Vừa mới…
23_~ぐらい 23_Đến mức, đến độ, khoảng cỡ…
24_~かえって 24_Ngược lại, trái lại
25_~には~の~がある 25_Đối với…sẽ có
26_~っぽい 26_Như là…, giống như…, có vẻ như…
27_~に関する 27_Liên quan đến…, về…
28_~まさか 28_Chắc chắn rằng…không.
29_~まい 29_Quyết không…, không có ý định…
30_~きり 30_Kể từ khi, sau khi
31_~いったい(一体) 31_Hẳn là…
32_~ふり 32_Giả vờ, giả bộ, bắt chước
33_~どうやら 33_Hình như, giống như là, cuối cùng
34_~おかげで 34_Nhờ~
35_~さらに(更に) 35_Thêm nữa, hơn nữa…
36_~すでに(既に) 36_Đã, hoàn toàn
37_~つい 37_Lỡ…
38_~むしろ 38_Trái lại, ngược lại
39_~さえ 39_Đến cả, thậm chí…
40_~になれる 40_Trở nên, trở thành

 

Học tiếng Nhật

11:00:56, 13-11-2014
2458 Lượt xem