~ trợ từ に ~ : cho ~, từ ~ (ngữ pháp n5)

 

Ngữ pháp n5

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n5/ngu-phap-n5/

22:42:08, 08-04-2016
2885 Lượt xem