Trợ từ biểu hiện chủ ngữ trong ngữ pháp tiếng Nhật – が

Học tiếng Nhật Bản – Trợ từ biểu hiện chủ ngữ trong ngữ pháp tiếng Nhật –

 

Trong ngữ pháp tiếng Nhật việc sử dụng đúng các trợ từ là vô cùng quan trọng, vì chúng đóng vai trò như sợi dây liên kết các bộ phận trong câu. Các trợ từ thường được nói đến trong tiếng Nhật làて、に、を、は、が. Nhưng trong những bài học lần này chúng ta sẽ chỉ đề cập đến cách sử dụng trợ từ . Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học cách dùng trợ từ が biểu hiện chủ ngữ trong tiếng Nhật – が.

Dùng trợ từ  trong câu văn chỉ sự tồn tại thì nó biểu hiện sự tồn tại của con người, vật, sự việc

Cách dùng trợ từ  trong câu nghi vấn

Cách dùng trợ từ  biểu hiện chủ ngữ trong câu mang tính chất phụ thuộc câu danh từ

Dùng trợ từ  biểu hiện chủ ngữ trong câu văn tha động từ hoặc chỉ hiện tượng

Trợ từ  trong câu văn có tính từ hoặc trong câu so sánh

Trong câu văn biểu hiện trạng thái người ta dùng trợ từ  theo cách

 

 

Học tiếng Nhật Bản

12:05:24, 22-11-2014
2811 Lượt xem