Trợ từ “NONI” Sự tương phản

*NONI có nghĩa là “mặc dù”,với sự tương phản rõ rệt giữa hai mệnh đề được ngụ ý.

-Ví dụ:

-Tabetakunai noni tabemashita
Tabetakunai:không muốn ăn
tabemashita: đã ăn
noni: mặc dù
mặc dù tôi không muỗn ăn nó nhưng tôi đã ăn nó.

-Takai noni kaimashita.
Takai: đắt tiền
noni: mặc dù
kaimashita: đã mua
mặc dù nó đắt tiền nhưng tôi đã mua nó.

Hỗ trợ hoc Hán tự

14:43:20, 28-10-2014
4169 Lượt xem