Trợ từ “SHIKA” trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật trợ từ  “SHIKA: Sự giới hạn”

SHIKA có nghĩa là “Chỉ”.Mặc dù ý nghĩa khẳng định nhưng nó nhận hình thức phủ định của động từ

Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

14:36:24, 20-11-2014
4657 Lượt xem