Trợ từ “Wa” từ đánh dấu chủ đề trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Trợ từ “Wa”  dùng để đánh dấu chủ đề

 

-Như các bạn đã biết WA dùng để đánh dấu chủ đề, chắc bạn tự hỏi làm thế nào để một cụm từ là chủ đề ,được đánh dấu bằng WA, hay chủ ngữ, được đánh dấu bằng GA ? Cả hai đều trong giống như chủ ngữ của câu.

-Các bạn hãy nghĩ chủ đề như một lời bình luận về một điều gì đó đã được giới thiệu trong bài đàm thoại,hoặc đó là phần kiến thức thông thường hoặc kiến thức chung. Hiểu theo cách thông thường, WA có thể có nghĩa là “nói về”hoặc”về phần”.

Ví dụ:

 Lưu ý:

WA là một từ chỉ chủ đề cũng có thể theo sau những gì trông giống như một tân ngữ,hoặc một cụm từ hoặc môt mệnh đề như trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Hoặc

 

Hỗ trợ học Hán Tự

11:51:27, 10-11-2014
3624 Lượt xem