Trợ từ “WA” và “GA” trong tiếng Nhật

Trợ từ trong tiếng Nhật

 

Trợ từ “WA”

1- Nói lên tính chất của sự vật: (dùng khi nói về sự vật mọi người đã biết hoặc đang nói tới)

2- Dùng để nhấn mạnh:

 3- Thói quen/sự việc lặp lại:

 Trợ từ “GA”

1- Đề cập đến chủ đề mới:

2- Chỉ sự tồn tại:

3- Liệt kê tính chất 2 sự việc: ( và)

4- Dùng khi tính chất trái ngược:”nhưng”

5- chủ ngữ chưa xác định:

 

Hỗ trợ học Hán Tự

02:57:13, 02-10-2014
14043 Lượt xem