[Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P1

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BẤT THUẬN không thuận; không bình thường; không theo quy luật;sự không thuận; sự không bình thường; sự không theo quy luật
足な顔をする BẤT TÚC NHAN hậm hực
行跡 BẤT HÀNH,HÀNG TÍCH hạnh kiểm kém; sự trác táng
経済 BẤT KINH TẾ không kinh tế; lãng phí
燃物 BẤT NHIÊN VẬT vật không cháy được
消化 BẤT TIÊU HÓA không tiêu hóa
決断 BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN trù trừ
本意 BẤT BẢN Ý không tình nguyện; không tự nguyện; miễn cưỡng; bất đắc dĩ;sự không tình nguyện; sự không tự nguyện; sự miễn cưỡng; sự bất đắc dĩ
BẤT LỰ không ngờ; không dự kiến trước; tình cờ;sự tình cờ
BẤT TRUNG bất trung
BẤT KHUẤT,QUẬT bất khuất;sự bất khuất
安定 BẤT AN,YÊN ĐỊNH éo le;sự không ổn định; sự bất ổn;không ổn định; bất ổn định
BẤT ĐỒ đột nhiên; bất đồ
可視的輸出入 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH THÂU XUẤT NHẬP xuất nhập khẩu vô hình
可侵 BẤT KHẢ XÂM không thể xâm phạm
公平 BẤT CÔNG BÌNH không công bằng; bất công;sự không công bằng; sự bất công
BẤT TÁC sự mất mùa; sự thất bát
随意 BẤT TÙY Ý sự vô ý
足する BẤT TÚC thiếu;thiếu hụt
行状 BẤT HÀNH,HÀNG TRẠNG trác táng
純物 BẤT THUẦN VẬT tạp chất; chất bẩn
燃性 BẤT NHIÊN TÍNH,TÁNH không cháy được;tính không cháy
浄場 BẤT TỊNH TRƯỜNG Chỗ bẩn thỉu
気味 BẤT KHÍ VỊ cái làm cho người ta sợ; điềm gở; sự rợn người;làm cho người ta sợ; gở; báo điềm xấu; rợn người
BẤT KỲ Sự bất ngờ; ngẫu nhiên
慣れ BẤT QUÁN không quen (làm); chưa có kinh nghiệm;sự không có thói quen; sự thiếu kinh nghiệm
必要 BẤT TẤT YẾU không tất yếu; không cần thiết; không thiết yếu;sự không tất yếu; sự không cần thiết; sự không thiết yếu
BẤT TẬN Bạn chân thành!
安を抱く BẤT AN,YÊN BÃO lo ngại;nhốn nháo
器用者 BẤT KHÍ DỤNG GIẢ Người thợ vụng; ngưòi làm hỏng việc
可視的輸出 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH THÂU XUẤT xuất khẩu vô hình

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều