[Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P4

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
適当 BẤT THÍCH ĐƯƠNG bất hợp
調 BẤT ĐIỀU vận đen
BẤT HƯNG không có hứng; mất hứng
穏な BẤT ỔN đằm
溶性 BẤT DUNG,DONG TÍNH,TÁNH Tính không hòa tan
活動 BẤT HOẠT ĐỘNG Sự không hoạt động; sự tê liệt
正貿易品 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH PHẨM hàng lậu
時着 BẤT THỜI TRƯỚC máy bay vì sự cố phải đỗ xuống bất thường; sự hạ cánh khẩn cấp
意にとびかかる BẤT Ý đánh úp
BẤT ĐƯƠNG không hợp lý; không thỏa đáng;sự không hợp lý; sự không thỏa đáng; sự không tương xứng
寛容 BẤT KHOAN UNG,DONG sự không dung thứ
安な BẤT AN,YÊN bấp bênh;bồi hồi;đăm đăm;phập phồng;phiền nhiễu;rộn rạo
BẤT ĐỒNG bất đồng
可能 BẤT KHẢ NĂNG bất khả kháng;cái không thể làm được;không có khả năng; làm không được; không thực hiện được
動産 BẤT ĐỘNG SẢN bất động sản
BẤT LUÂN bất luân; không còn luân thường đạo lý;sự bất luân; sự không còn luân thường đạo lý
道徳な BẤT ĐẠO ĐỨC vô đạo
BẤT TƯỜNG không rõ ràng;sự không rõ ràng
自由 BẤT TỰ DO không tự do;tàn phế;sự không tự do;sự tàn phế
祥事 BẤT TƯỜNG SỰ việc không tốt đẹp
満足 BẤT MẪN TÚC bất bình;bực;hờn dỗi;hờn giận
注意に由る BẤT CHÚ Ý DO do cẩu thả

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều