Từ đồng nghĩa

Từ vựng tiếng Nhật

 

Từ đồng nghĩa

 

*Từ đồng nghĩa là từ có ý nghĩa tương tự hoặc gần giống.

 

Dạy tiếng Nhật Bản

14:48:53, 23-11-2014
8835 Lượt xem