Tự giới thiệu bằng tiếng Nhật

1 わたしは、 ビンと申します。 Tôi tên là Bình
2 ホーチミン市で出身です。 Tôi xuất thân từ TP. Hồ Chí Minh
3 こちらでは、 言語国際に勤めています。 Tôi làm việc cho công ty Ngôn ngữ Quốc tế
4 明治大学で法律を勉強しています。 Tôi đang học ngành luật tại Đại học Meiji
5 IT 関係の仕事をしています。 Tôi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
6 遊びに来ただけです。 Tôi chỉ đến chơi thôi.
7 仕事を探しに来ました。 Tôi đến Nhật để tìm việc làm.
8 妻に付いて東京へ来ました。 Tôi đến Tokyo cùng vợ
9 DayTiengNhatBan.comで日本語を教えています。 Tôi dạy tiếng Nhật tại www.DayTiengNhatban.com
10 よろしくお願いします。 Mong nhận được sự giúp đỡ
10:36:24, 08-08-2016
1971 Lượt xem