Từ Hán có trong tiếng Việt nhưng không có trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Từ Hán có trong tiếng Việt nhưng không có trong tiếng Nhật

Thí dụ: Người Việt nói «bang giao» 邦交, người Nhật không hề nói vậy, chỉ nói «quốc giao» 国交 (こっこう kokkō).

Tương tự (Việt/Nhật):

 

 Hỗ trợ học Hán Tự

14:50:45, 04-12-2014
2847 Lượt xem