Từ vựng qua phim truyền hình Osen

Osen – 1話の語彙

 

Dạy tiếng Nhật Bản

10:56:34, 29-10-2014
3572 Lượt xem