[Từ vựng tiếng Nhật] – 200 từ vựng cơ bản nhất (p2)

Học tiếng Nhật Bản – Từ vựng tiếng Nhật thường gặp và cách sử dụng mỗi từ (31-60)

 

1630 Lượt xem