[Từ vựng tiếng Nhật] – Bài hát của trẻ em về “Hoa anh đào”

Bài hát của trẻ em về hoa anh đào Sakura Sakura (Tiếng Nhật)

The Cherry Blossom Song 

Hoa anh đào 

Học tiếng Nhật Bản

00:27:12, 26-09-2014
4050 Lượt xem