[Từ vựng tiếng Nhật] – Bài hát của trẻ em về “Hoa anh đào”

Bài hát của trẻ em về hoa anh đào Sakura Sakura (Tiếng Nhật)

The Cherry Blossom Song 

Hoa anh đào 

Học tiếng Nhật Bản

2532 Lượt xem