Từ vựng tiếng Nhật “Các từ đồng nghĩa”

Học tiếng Nhật – Từ vựng tiếng Nhật “Các từ đồng nghĩa trong tiếng Nhật”

*Từ đồng nghĩa là từ có ý nghĩa tương tự hoặc gần giống.

 

Dạy tiếng Nhật Bản

16:38:19, 16-11-2014
9048 Lượt xem