[Từ vựng tiếng Nhật] – Chủ đề “Đi lại bằng tàu thủy”

Học tiếng Nhật từ vựng chủ đề “Đi lại bằng tàu thủy”

 Dạy tiếng Nhật Bản

3721 Lượt xem